J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials » J01DC - Second-Generation Cephalosporins » J01DC03 - Cefamandole

cefamandol

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Mandol

Grenswaarden

≥ 18 jaar

ivmin. 500mg 3 dd tot max. 2000mg 4 dd cefamandol

1 maanden - 18 jaar

ivmin. 50mg/kg/24u in 4 doses per 24u tot max. 150mg/kg/24u in 4 doses cefamandol
iv tot max. 6g/24u in 4 doses cefamandol

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50750 mg 3 dd - 1500 mg 4 dd iv
10 - 30500 mg 3 dd - 1000 mg 4 dd iv
2 - 10500-1000 mg 2 dd iv
< 250-750 mg 2 dd iv
Renale eliminatie: 
60-95%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
begindosis 1 g (15 mg/kg lich.gewicht), gevolgd door 500 mg (7.5 mg/kg lich.gewicht) 2 dd, zo veel mogelijk op geleide van de serumconcentratie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.