J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01B - Amphenicols » J01BA - Amphenicols » J01BA01 - Chloramphenicol

chloramphenicol

Administratie categorie: 
Gelimiteerd
Medicine group: 
antibacterial

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-50 mg/kg/24u in 4 doses Chloramphenicol}
iv-50 mg/kg/24u in 4 doses Chloramphenicol}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
5-15%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
dagelijkse gift na hemodialyse
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Externe bronnen