J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01M - Quinolone Antibacterials » J01MA - Fluoroquinolones » J01MA02 - Ciprofloxacin

ciprofloxacine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Ciproxin

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 125mg 2 dd tot max. 750mg 2 dd ciprofloxacine
ivmin. 100mg 2 dd tot max. 400mg 3 dd ciprofloxacine

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 2g/24u in 3 doses ciprofloxacine
pomin. 15mg/kg/24u in 2 doses per 24u tot max. 30mg/kg/24u in 3 doses ciprofloxacine
iv tot max. 2g/24u in 3 doses ciprofloxacine
ivmin. 15mg/kg/24u in 2 doses per 24u tot max. 30mg/kg/24u in 3 doses ciprofloxacine

Opmerkingen: Cystic fibrosis: 30 mg/kg/dag in 2 doses po. Maximum dosis: 3 g/dag po. Intraveneus: 20-30 mg/kg/dag in 2-3 doses iv. Maximum dosis: 2 g/dag iv.

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 3050%

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 3050%

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5024 uur
< 1024 uur

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5024 uur
< 1024 uur
Opmerkingen GFR algemeen: 

Bij eenmalige toediening als profylaxe (van meningokokkose en bij gonorroe) is aanpassing van de dosering niet noodzakelijk.

Renale eliminatie: 
40-70%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
max. 500 mg per dag po. of max. 400 mg per dag iv.
Hemo dialysis: 
max. 500 mg per dag po. of max. 400 mg per dag iv., op een hemodialysedag na de dialyse

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:
R03DA04 - Theophylline
verhoging plasmaconcentratie theofylline
ijzerzouten
vermindering absorptie ciprofloxacine
aluminium- of magnesium bevattende antacida
vermindering absorptie ciprofloxacine
A02BX02 - Sucralfate
vermindering absorptie ciprofloxacine

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

CVVH: opladen met 3 dd 400 mg i.v. gedurende 48 uur, daarna verlagen naar 2 dd 400 mg i.v. (niet oraal geven ivm interactie met sondevoeding)

CVVH: opladen met 3 dd 400 mg i.v. gedurende 48 uur, daarna verlagen naar 2 dd 400 mg i.v. (niet oraal geven ivm interactie met sondevoeding)