J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01A - Tetracyclines » J01AA - Tetracyclines » J01AA02 - Doxycycline

doxycycline

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 100mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd Doxycycline
ivmin. 100mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd Doxycycline

Standaard doseringen

8 - 18 jaar

< 50 kg

LadenDosering
po4 mg/kg doxycycline / 2 mg/kg 1 dd doxycycline}
iv4 mg/kg doxycycline / 2 mg/kg 1 dd doxycycline}

Opmerkingen: Bij ernstige infecties onderhoud 4 mg/kg/dag in 2 doses. Bij cystic fibrosis: Oraal: Startdosering: 5 mg/kg éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 5 mg/kg/dag in 1-2 doses. Maximum dosis: Startdosering max. 200 mg/dag; onderhoud 400 mg/dag

≥ 50 kg

LadenDosering
po200 mg doxycycline / 100 mg 1 dd doxycycline}
iv200 mg doxycycline / 100 mg 1 dd doxycycline}

Opmerkingen: Bij ernstige infecties onderhoud 200 mg/dag in 2 doses. Bij cystic fibrosis: Oraal: Startdosering: 5 mg/kg éénmalige dosis. Onderhoudsdosering: 5 mg/kg/dag in 1-2 doses. Maximum dosis: Startdosering max. 200 mg/dag; onderhoud 400 mg/dag

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
40%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:
Opmerkingen: 
CVVH: geen aanpassing nodig

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.