J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01X - Other Antibacterials » J01XX - Other Antibacterials » J01XX01 - Fosfomycin

fosfomycine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Monuril

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

< 50 kg

LadenDosering
po-2 g in 1 doses Fosfomycin}

Opmerkingen: Eenmalige gift

≥ 50 kg

LadenDosering
po-3 g in 1 doses Fosfomycin}

Opmerkingen: Eenmalige gift.

12 - 18 jaar

< 50 kg

LadenDosering
po-2 g in 1 doses Fosfomycin}

Opmerkingen: Eenmalige gift

≥ 50 kg

LadenDosering
po-3 g in 1 doses Fosfomycin}

Opmerkingen: Eenmalige gift

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 10een algemeen advies wordt niet gegeven
Renale eliminatie: 
35-50%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

CVVH: geen aanpassing nodig

CVVH: geen aanpassing nodig