J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01A - Tetracyclines » J01AA - Tetracyclines » J01AA08 - Minocycline

minocycline

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 50mg 1 dd tot max. 100mg 2 dd minocycline (als hydrochloride)

14 - 18 jaar

po tot max. 100mg 2 dd minocycline (als hydrochloride)

Standaard doseringen

14 - 18 jaar

LadenDosering
po-4 mg/kg/24u in 2 doses minocycline (als hydrochloride)}

Opmerkingen: startdosering 4 mg/kg éénmalig.

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
onbekend

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Opmerkingen: 
CVVH: geen aanpassing nodig

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.