J - Antiinfectives For Systemic Use » J04 - Antimycobacterials » J04A - Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AK - Other Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AK01 - Pyrazinamide

pyrazinamide

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 30mg/kg 1 dd tot max. 50mg/kg 1 dd Pyrazinamide
po tot max. 2g/24u in 1 doses Pyrazinamide

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 2g/24u in 1 doses Pyrazinamide

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-30 mg/kg/24u in 1 doses Pyrazinamide}

Nierfunctie

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 1048 uur

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 10een algemeen advies wordt niet gegeven
Renale eliminatie: 
4-14%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
onbekend
Hemo dialysis: 
30 mg/kg 24 uur vóór de dialyse po
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Opmerkingen: 
CVVH: geen aanpassing nodig

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.