J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AG - Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AG01 - Nevirapine

nevirapine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Viramune

Grenswaarden

1 maanden - 18 jaar

pomin. 150mg/m2 2 dd tot max. 200mg/m2 2 dd nevirapine
po tot max. 200mg 2 dd nevirapine

Opmerkingen: Startdosering: 150 mg/m2 1 dd gedurende 14 dagen

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-400 mg 1 dd nevirapine}

Opmerkingen: eerste 14 dagen 200 mg 1 dd po

< 4 weken

LadenDosering
po-200 mg/m2 2 dd nevirapine}

Opmerkingen: Startdosering: 120 mg/m2 1 dd gedurende 14 dagen. Onderhoudsdosering: 120 mg/m2 2 dd gedurende 14 dagen; vervolgens 200 mg/m2 2 dd.

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
< 5%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
dialized - Volgens de fabrikant zijn er aanwijzingen dat een extra dosis van 200 mg na elke dialyse het effect van dialyse op de nevirapineklaring tegengaat
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.