J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AB - Nucleosides And Nucleotides Excl. Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AB04 - Ribavirin

ribavirine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral

Grenswaarden

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 1200mg/24u in 2 doses ribavirine

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-15 mg/kg/24u in 2 doses ribavirine}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
30%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Contra-indicaties

Andere contra-indicaties: 
lactatie
Opmerkingen: 
CVVH: starten met gewone dosering en aanpassen op geleide van bloespiegel

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.