J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AF07 - Tenofovir Disoproxil

tenofovir disoproxil

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Viread

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
70-80%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
dialized - elke 7 dagen na hemodialyse

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.