J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AH - Neuraminidase Inhibitors » J05AH01 - Zanamivir

zanamivir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Relenza

Grenswaarden

5 - 18 jaar

inhalatiemin. 5mg 2 dd tot max. 10mg 2 dd zanamivir

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
inhalatie-10 mg 2 dd zanamivir}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
100%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.