J - Antiinfectives For Systemic Use » J02 - Antimycotics For Systemic Use » J02A - Antimycotics For Systemic Use » J02AC - Triazole Derivatives » J02AC04 - Posaconazole

posaconazol

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antifungal
Merknaam: 
Noxafil

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 200mg 4 dd tot max. 400mg 2 dd posaconazol

Opmerkingen: suspensie: 400 mg 2 dd po (met voedsel); 200 mg 4 dd po (zonder voedsel)

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-300 mg 1 dd posaconazol}

Opmerkingen: tabletten (voorkeur!): dag 1: 2 x 300 mg, daarna 300 mg 1 dd

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
0%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

Beleid ErasmusMC/Havenziekenhuis:

Suspensie: tijdens of direct na het eten of met een voedingssupplement indien voedsel niet wordt verdragen.

Tabletten: kunnen ingenomen worden met of zonder voedsel.

Tabletten en suspensie (Noxafil®) niet door elkaar gebruiken.

Gebruik van de tabletten verdient de voorkeur boven de suspensie, vanwege de hogere plasmaconcentraties die worden bereikt met de tabletten.

 

Behandeling van invasieve schimmelinfecties, waaronder chronisch pulmonale aspergillose, oraal:

suspensie: volwassenen 400 mg 2x per dag of, indien voedsel of een voedingssupplement niet wordt verdragen, 200 mg 4x per dag;

tabletten: volwassenen op de eerste dag oplaaddosis 300 mg 2x per dag, daarna 300 mg 1x per dag.

Behandeling van invasieve aspergillose en zygomycose, oraal:

suspensie: volwassenen 200 mg 4x per dag, na stabiliseren 400 mg 2x per dag; behandelingsduur bij zygomycose 6 weken-6 maanden;

tabletten: volwassenen op de eerste dag oplaaddosis 300 mg 2x per dag, daarna 300 mg 1x per dag.

Profylaxe van invasieve schimmelinfecties, oraal:

suspensie: volwassenen 200 mg 3x per dag, bij acute myelogene leukemie of myelodysplastische syndromen starten enkele dagen voor de verwachte neutropenie en voortzetten tot gedurende 7 dagen nadat het aantal neutrofielen groter is geworden dan 0.5x109/l;

tabletten: volwassenen op de eerste dag oplaaddosis 300 mg 2x per dag, daarna 300 mg 1x per dag, bij acute myelogene leukemie of myelodysplastische syndromen starten enkele dagen voor de verwachte neutropenie en voortzetten tot gedurende 7 dagen nadat het aantal neutrofielen groter is geworden dan 0.5x109/l.

Orofaryngeale candidiasis, oraal:

suspensie: volwassenen op de eerste dag oplaaddosis 200 mg 1x per dag, daarna 100 mg 1x per dag gedurende 13 dagen.

 

CVVH: geen aanpassing nodig

 

 

Beleid ErasmusMC/Havenziekenhuis:

Suspensie: tijdens of direct na het eten of met een voedingssupplement indien voedsel niet wordt verdragen.

Tabletten: kunnen ingenomen worden met of zonder voedsel.

Tabletten en suspensie (Noxafil®) niet door elkaar gebruiken.

Gebruik van de tabletten verdient de voorkeur boven de suspensie, vanwege de hogere plasmaconcentraties die worden bereikt met de tabletten.

 

Behandeling van invasieve schimmelinfecties, waaronder chronisch pulmonale aspergillose, oraal:

suspensie: volwassenen 400 mg 2x per dag of, indien voedsel of een voedingssupplement niet wordt verdragen, 200 mg 4x per dag;

tabletten: volwassenen op de eerste dag oplaaddosis 300 mg 2x per dag, daarna 300 mg 1x per dag.

Behandeling van invasieve aspergillose en zygomycose, oraal:

suspensie: volwassenen 200 mg 4x per dag, na stabiliseren 400 mg 2x per dag; behandelingsduur bij zygomycose 6 weken-6 maanden;

tabletten: volwassenen op de eerste dag oplaaddosis 300 mg 2x per dag, daarna 300 mg 1x per dag.

Profylaxe van invasieve schimmelinfecties, oraal:

suspensie: volwassenen 200 mg 3x per dag, bij acute myelogene leukemie of myelodysplastische syndromen starten enkele dagen voor de verwachte neutropenie en voortzetten tot gedurende 7 dagen nadat het aantal neutrofielen groter is geworden dan 0.5x109/l;

tabletten: volwassenen op de eerste dag oplaaddosis 300 mg 2x per dag, daarna 300 mg 1x per dag, bij acute myelogene leukemie of myelodysplastische syndromen starten enkele dagen voor de verwachte neutropenie en voortzetten tot gedurende 7 dagen nadat het aantal neutrofielen groter is geworden dan 0.5x109/l.

Orofaryngeale candidiasis, oraal:

suspensie: volwassenen op de eerste dag oplaaddosis 200 mg 1x per dag, daarna 100 mg 1x per dag gedurende 13 dagen.

 

CVVH: geen aanpassing nodig