J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01E - Sulfonamides And Trimethoprim » J01EC - Intermediate-Acting Sulfonamides » J01EC02 - Sulfadiazine

sulfadiazine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 4 dd tot max. 1500mg 4 dd sulfadiazine

1 maanden - 18 jaar

pomin. 75mg/kg/24u in 4 doses per 24u tot max. 150mg/kg/24u in 4 doses sulfadiazine
po tot max. 8g/24u in 4 doses sulfadiazine

Standaard doseringen

1 - 4 weken

LadenDosering
po-100 mg/kg/24u in 2 doses sulfadiazine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 3050%
Renale eliminatie: 
40-60%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
onbekend
Hemo dialysis: 
op dialysedag na dialyse toedienen

Interacties

Opmerkingen: 
CVVH: start met 100% gedurende 24 uur, daarna verlagen naar 50%

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.