strongyloidiasis

Adviezen

≥ 18 jaar

ivermectine po 0.2mg/kg 1dd 2 dagen

Acute infectie

ivermectine po 0.2mg/kg 1dd 14 dagen

Hyperinfectie

5 - 18 jaar

ivermectine po 0.2mg/kg 1dd 2 dagen

Opmerkingen

Behandelduur bij immuunsuppressie en bij hyperinfectie in immuungecompromitteerde patiënt is onbekend. Het is aannemelijk dat deze patiënten veel langer behandeld moeten worden. Continueer ivermectine behandeling tot fecesonderzoek negatief.

Gezien risico op recidief bij deze patiënten, overweeg na therapie "onderhoudsbehandeling" (1 dosis per 2-4 weken) en/of regelmatige feces controle.

Ivermectine nuchter innemen.

De veiligheid van ivermectine is niet vastgesteld bij kinderen < 15 kg.

Kinderen < 15 kg: albendazol po 2dd 7.5 mg/kg (maximaal 2 dd 400 mg), gedurende 7 dagen. Bij hyperinfectie of immuunsuppressie 14 dagen. 

Albendazol is geregistreerd voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij kinderen tussen 1 en 6 jaar is albendazol wereldwijd uitvoerig gebruikt en kan overwogen worden.

Controle op eradicatie na behandeling aanbevolen: fecesonderzoek >2 weken na behandeling of dalende antistof concentratie na 12 maanden.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2016.
Frontpage: 
Type: 
Lokaal beleid (upload lokaal bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: