sepsis - vermoedelijke focus tractus urogenitalis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: community-acquired
1e keus
cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 tot 14 dagen
+
tobramycine iv 7mg/kg 1dd

 

Tobramycine tot uitslag bekend is.

≥ 18 jaar

Indicaties: IV-orale switch
1e keus

Alleen bij bewezen gevoeligheid.

2e keus
ciprofloxacine po 500mg 2dd 7 tot 14 dagen

Alleen bij bewezen gevoeligheid. Behandelingsduur van 7 dagen volstaat indien klinische respons binnen 48u na start therapie.

≥ 18 jaar

Indicaties: Opgenomen op Intensive Care
cefotaxim iv 1000mg 4dd
+
tobramycine iv 7mg/kg 1dd

 

Voeg tobramycine toe bij persisterende septische shock

Opmerkingen

Rekening houden met de resultaten van eerdere kweken 3 tot 6 maanden terug!

Tobramycine mede van belang voor het verbreden van het spectrum bij toenemende resistentie.

Tobramycine kan in ieder geval éénmalig gegeven worden, ook wanneer er sprake is van nierfunctiestoornissen.

Tobramycine inlooptijd 30 minuten. Zie voor bepaling top- en dalspiegels: Spiegelcontrole Tobramycine of via tab-blad overig.

Indien de verwekker van de sepsis bekend is, dient het gekozen antibiotica regime, voor zover mogelijk, gestroomljnd te worden op basis van het antibiogram.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Sepsis Richtlijn UMCG
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Antibiotica richtlijn Intensive Care Volwassenen.
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: