peritonitis - secundair (perforatie)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: community-acquired
1e keus
cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
metronidazol po 500mg 3dd
+
tobramycine iv 7mg/kg 1dd
2e keus
+
tobramycine iv 7mg/kg 1dd

≥ 18 jaar

Indicaties: hospital-acquired (>48 uur in ziekenhuis opgenomen)
piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd
+
tobramycine iv 7mg/kg 1dd

 

Voeg tobramycine toe bij persisterende septische shock

≥ 18 jaar

Indicaties: Opgenomen op Intensive Care
cefotaxim iv 1000mg 4dd
+
metronidazol iv 500mg 3dd
+
tobramycine iv 7mg/kg 1dd

Voeg tobramycine toe bij persisterende septische shock

caspofungine iv oplaaddosis 70mg, 1 dag
gevolgd door
caspofungine iv 50mg 1dd

Toevoegen bij kolonsatie of positieve kweek van gisten in buikvocht

Patient >80 kg: continueer 70 mg

Patient >100 kg: consult arts-microbioloog/infectioloog ivm dosering

Opmerkingen

Men dient rekening te houden met de resultaten van eerdere kweken 3 tot 6 maand terug!

Tobramycine mede van belang voor het verbreden van het spectrum bij toenemende resistentie.

 

Tobramycine kan in ieder geval éénmalig gegeven worden, ook wanneer er sprake is van nierfunctiestoornissen.

Tobramycine inlooptijd 30 minuten.

Zie voor bepaling top- en dalspiegels: Spiegelcontrole Tobramycine of via tab-blad overig.

Behandelduur van 5-7 dagen volstaat mits het focus adequaat chirurgisch gesaneerd cq. gedraineerd is. 

In overige gevallen of bij onvoldoende respons overleg arts-microbioloog/ infectioloog.

Bij onvoldoende respons (refractaire sepsis), is toevoegen tobramycine onderdeel van beleid op IC

Geen empirische therapie tegen gisten.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Antibiotica richtlijn Intensive Care Volwassenen
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: