cholangitis

Adviezen

≥ 18 jaar

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 1 dagen
gevolgd door
ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Duur: zie opmerkingen

Opmerkingen

Galwegen draineren; bij goede drainage en koortsvrij stop antibiotica na 24 uur.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: