cholecystitis

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 tot 14 dagen
+
metronidazol po 500mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Primair chirurgie, geen antibiotica. Antibiotica alleen bij ernstig zieke en/of immuungecompromitteerde patiënt of indien chirurgie niet mogelijk is.

Bij sepsis, zie advies: Sepsis - vermoedelijk focus cholangitis

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: