diverticulitis

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
cefuroxim iv 1500mg 3dd 7 tot 14 dagen
+
metronidazol po 500mg 3dd 7 tot 14 dagen
2e keus
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 14 dagen

Opmerkingen

Antibiotica niet primair geïndiceerd.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: