pancreatitis, necrotiserend

Opmerkingen

Antibiotica niet primair geïndiceerd, alleen bij secundaire infectie.

Bij vermoeden van geïnfecteerde necrose dient een diagnostische punctie te worden verricht. Men dient rekening te houden met de resultaten van eerdere kweken 3 tot 6 maand terug! In afwachting van de uitslag van het microbiologisch onderzoek kan er gestart worden met piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd. Antibiotica stroomlijnen op geleide van kweekuitslagen.