leverabces

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd 6 weken
+
metronidazol po 500mg 3dd 6 weken
ciprofloxacine po 750mg 2dd
+
clindamycine po 600mg 3dd

Zo mogelijk na 2 weken intraveneuze behandeling, switch naar orale therapie (rekening houdend met antibiogram).

Totale behandelduur minimaal 6 weken.

Opmerkingen

Primair (percutane) drainage.

Antibiotica aanpassen op geleide van kweken in overleg met infectioloog of arts-microbioloog.

Cave amoebenabces lever (zie Tropische en Parasitaire infecties).

Metronidazol maximaal 6 weken, maar bij klachten van perifere neuropathie eerder stoppen.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: