sepsis - vermoedelijk focus cholangitis

Adviezen

≥ 18 jaar

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 1 dag
gevolgd door
ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Duur: in overleg met internist-infectioloog/arts-microbioloog

+
tobramycine iv 7mg/kg 1dd

tobramycine tot uitslag bekend is

≥ 18 jaar

Indicaties: Opgenomen op Intensive Care

Zie bovenstaand beleid ≥18 jaar

Opmerkingen

Rekening houden met de resultaten van eerdere kweken (3 tot 6 maanden terug).

Tobramycine mede van belang voor het verbreden van het spectrum bij toenemende resistentie. 

Tobramycine kan in ieder geval éénmalig worden gegeven, ook als er sprake is van gestoorde nierfunctie.

Tobramycine inlooptijd 30 minuten.

Zie voor bepaling top- en dalspiegels: Spiegelcontrole Tobramycine of via tab-blad overig.

Indien de verwekker van de sepsis bekend is, dient het gekozen antibiotica regime, voor zover mogelijk, gestroomlijnd te worden op basis  het antibiogram.

Na adequate drainage van de galwegen: behandelduur maximaal 3 dagen.

 

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Antibiotica richtlijn Intensive Care Volwassenen
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: