cellulitis orbitae - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 14 dagen
+
clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 14 dagen

 

Bij niet IgE-gemedieerde (type I) penicillineallergie of Stevens-Johnson syndroom/TEN. 

Opmerkingen

Bij intraorbitale infectie: spoedconsult KNO en oogarts voor drainage.

Bij preseptale (periorbitale) infectie kan per os worden behandeld.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: