gastroenteritis - isosporidiose / cystoisosporidiose (Isospora belli/Cystoisopora belli)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Immuuncompetent
1e keus

Niet behandelen tenzij:

-  Immuungecompromitteerd of

-  Langdurig onverklaarbare darmklachten

Zie dan bij: Immuungecompromiteerden

Zie ook opmerkingen

≥ 18 jaar

Indicaties: Immuungecompromitteerden (HIV+)
1e keus

Zie opmerkingen

2e keus
ciprofloxacine po 500mg 2dd 7 dagen

Zie opmerkingen

Opmerkingen

Immuuncompetente patiënten: Infectie is zelflimiterend.

Immuungecompromitteerden (bv. HIV+ met CD4+ <100 x 10e6/L: geef na therapie secundaire profylaxe:

3 x per week dagelijks 960 mg cotrimoxazol; tot CD4+ > 200 x 10e6/L.

Isosporidiose persisteert meestal totdat afweer is hersteld.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Treatment Guidelines from The Medical Letter • Vol. 11 (Suppl) • 2013
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Pubmed ID: 
16883348
Description: 
Farthing MJ (2006) Treatment options for the eradication of intestinal protozoa. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 3(8):436-45.
Frontpage: 
Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: