longabces

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 tot 6 weken
+
amoxicilline iv 1000mg 2dd 2 tot 6 weken

Zie opmerkingen *

≥ 18 jaar

Indicaties: Orale therapie
of
clindamycine po 600mg 3dd

Zie opmerkingen **

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine iv 600mg 3dd 2 tot 6 weken
of
clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 6 weken

Zie opmerkingen

Opmerkingen

Drainage (en kweek) overwegen, eventueel op geleide van echo/ CT.

* Tweemaal alleen amoxiclline zonder clavulaanzuur om te hoge clavulaanzuurspiegels te voorkomen.

De zes toedieningsmomenten zijn als volgt te verdelen: amoxi/clav - amoxi - amoxi/clav - amoxi/clav - amoxi - amoxi/clav.

** Totale behandelduur en overgang naar orale therapie: in overleg met infectioloog/ arts-microbioloog (na klinische verbetering, adequate drainage en op basis van kweekuitslagen)

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: