sepsis/bacteriemie bij centraal veneuze lijn/catheter

Adviezen

≥ 18 jaar

vancomycine iv oplaaddosis 20mg/kg, eenmalig
gevolgd door
vancomycine iv 30mg/kg continue per 24 uur

Bij hemodynamische instabiliteit, neutropenie, lichaamsvreemd materiaal in situ.

 

* zie opmerkingen

tobramycine iv 7mg/kg 1dd

Voeg tobra toe op IC bij persisterende septische shock

Opmerkingen

Zie voor toepassing antibiotisch-lock: IDSA guideline (o.a. tabel 9) bij Bronnen

Tobramycine mede van belang voor het verbreden van het spectrum bij toenemende resistentie.

Tobramycine kan in ieder geval éénmalig gegeven worden, ook wanneer er sprake is van nierfunctiestoornissen

Tobramycine inlooptijd 30 minuten.

Zie voor bepaling top- en dalspiegels: Spiegelcontrole Tobramycine of via tab-blad overig.

Voor vancomycine inloopsnelheid, aangepaste dosering bij nierfunctiestoornis  en spiegelcontrole: zie Vancomycine TDM of via tab-blad overig.

Duur behandeling is afhankelijk van de verwekker en het al dan niet verwijderen van de lijn.

Zie ook het UMCG document Lijninfectie bij volwassenen, diagnostiek en behandeling

Zie ook het UMCG document Afnemen van een Bloedkweek

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Antibiotica richtlijn Intensive Care Volwassenen
Frontpage: 
Type: 
Lokaal beleid (upload lokaal bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Intravascular Catheter-Related Infection: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: