sepsis/bacteriemie met gram negatieve staven bij getunnelde of volledig geïmplanteerde centraal veneuze lijn/catheter

Opmerkingen

Verwijder lijn indien de lijn de waarschijnlijke bron van de bacteriemie is. Infectie van het onderhuidse tunneltrajct van de lijn vereist het verwijderen van de lijn.

Indien nog geen tegen gram negatieve staven actief antibioticum gestart werd, is het nuttig om alvorens hiermee te starten een bloedkweek via de lijn af te nemen en op hetzelfde moment een bloedkweek via een veneuze punctie. Dit laat vaak toe het onderscheid te maken tussen een lijnensepsis en een andere bron van de bacteriemie. Wanneer de lijn de bron van is van de bacteriemie wordt de bloedkweek via de lijn afgenomen meestal minstens 2 uur eerder positief dan de bloedkweek afgenomen via veneuze punctie.

Start cefuroxim iv 1500 mg 3dd én tobramycine iv 7 mg/kg 1dd VIA DE LIJN (in afwachting van determinatie en gevoeligheid gram negatieve staven in bloedkweek). Tobramycine tot uitslag bekend is. Empirische therapie zo nodig aanpassen op geleide van het resultaat van eerder afgenomen kweken en recent antibiotica gebruik!

Duur therapie afhankelijk van wel of niet verwijderen van de lijn. Wanneer de lijn niet verwijderd wordt, is een behandeling van 10-14 dagen geïndiceerd. Wanneer na verwijderen van de lijn de sepsis onmiddellijk verdwijnt dan is geen verdere antibiotische therapie vereist.

Wanneer de bacteriemie niet veroorzaakt wordt door een exit-site of tunnelinfectie dan kan het gebruik van een antibiotic-lock de kans op recidief verminderen (zie sepsis/bacteriemie bij centraal veneuze lijn/catheter: algemene informatie). Het gebruik van een antibiotic lock laat vaak toe de behandeling met orale antibiotica verder te zetten.