CMV (Cytomegalovirus) oesophagitis, gastritis, colitis

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
ganciclovir iv 5mg/kg 2dd 14 tot 21 dagen
1e keus alternatief
valganciclovir po 900mg 2dd 14 tot 21 dagen

Orale therapie: zie opmerkingen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij verdenking of aangetoonde ganciclovir resistentie of bij ganciclovir toxiciteit
2e keus
foscarnet iv 90mg/kg 2dd 14 tot 21 dagen

Opmerkingen

Let op: in verschillende bronnen worden de doseringsadviezen onderverdeeld in Inductie en Onderhoud.

Hiermee wordt NIET bedoeld: Oplaaddosis en Onderhoudsdosering;

maar WEL: Inductie = Therapeutische dosering en Onderhoud = Profylaxe 

Behandelduur

Bij milde CMV colitis behandeling 14 dagen. In andere gevallen 21 dagen of langer op geleide van klinische respons.

Behandelen totdat klachten weg zijn en CMV PCR in twee opeenvolgende plasma-monsters negatief is (aangeraden wordt om 1 - 2 week te monitoren). NB: plasma is niet altijd positief bij gastro-intestinale CMV ziekte. Klinische respons is dan leidend; overweeg scopie om therapierespons te evalueren.

Valganciclovir (2dd 900 mg po) kan ook gebruikt worden in plaats van ganciclovir i.v.

Orale therapie wordt NIET AANGERADEN bij: 

- levensbedreigende CMV ziekte of

- indien er vermoeden is op verminderde absorbtie van valganciclovir of

- bij vermoeden van therapieontrouw

Indien mogelijk immuunsuppressiva afbouwen (SOT), of immuunstatus verbeteren (start cART bij AIDS).

Bron

Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Pubmed ID: 
23896556
Publication: 
Kotton et al., Transplantation Society International CMV Consensus Group. Updated international consensus guidelines on the management of cytomegalovirus in solid-organ transplantation. Transplantation. 2013 Aug 27;96(4):333-60.
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents.
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: