meningitis- Cryptokok (cryptococ)

Adviezen

≥ 18 jaar

ambisome iv 3mg/kg 1dd 14 dagen
+
flucytosine iv 25mg/kg 4dd 14 dagen

Inductietherapie

fluconazol po oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd 8 weken

Consolidatietherapie

Bij stabiele en goed responderende patiënt na 2 weken.

fluconazol po 200mg 1dd

 

Secundaire profylaxe bij persisterende afweerstoornis.HIV: totdat CD4 gedurende ≥3 maanden >200 cellen/mm3.

Opmerkingen

Flucytosine spiegels laten bepalen (zie TDM - flucytosine).

Controle liquorpunctie na 14 dagen: therapie verlengen indien kweek nog positief.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: