parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine iv 600mg 3dd 2 weken

Opmerkingen

Drainage en kweek (eventueel op geleide van echo/CT)

Na klinische verbetering en adequate drainage overweeg switch naar amoxicilline/clavulaanzuur po 625mg 3dd of clindamycine po 600 mg 3dd.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: