diabetische voet

Adviezen

≥ 18 jaar

ciprofloxacine po 750mg 2dd
+
clindamycine po 600mg 3dd

Diep ulcus met infectie.

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 2 tot 4 weken

Ernstige systemische verschijnselen (aanpassen aan kweek).

Opmerkingen

Indien po behandeling met ciprofloxacine en clindamycine niet mogelijk is: ciprofloxacine iv 400mg 3dd en clindamycine iv 600mg 3dd.

Oppervlakkig ulcus met infectie: flucloxacilline po 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen; bij betalactam allergie: clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: