cellulitis

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline po 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen
of
flucloxacilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Cave resistentie voor clindamycine (ongeveer 10 tot 15% bij Staphylococcus aureus in het UMCG). Overweeg bij penicilline-allergie (niet IgE-gemedieerd (type I) en niet Stevens- Johnson syndroom / TEN): cefuroxim iv 1500 mg 3 dd (indien patiënt wordt / is opgenomen).

 

In geval van betrokkenheid van urogenitaal stelsel overweeg Gram-negatieve dekking.

Overleg met arts-microbioloog.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: