Sepsis, bij neutropenie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Community-acquired en nosocomiale sepsis bij neutropenie
piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 7 tot 10 dagen
+
tobramycine iv 7mg/kg 1dd

Opmerkingen

Het toevoegen van vancomycine wordt aanbevolen bij ernstige sepsis en risicofactoren voor de aanwezigheid van penicilline resistente streptokokken, zoals penicilline profylaxe.

Tobramycine tot uitslag bekend is.

Rekening houden met de resultaten van eerdere kweken (3 tot 6 maanden terug). 

Tobramycine kan in ieder geval éénmalig gegeven worden, ook wanneer er sprake is van gestoorde nierfunctie.

Altijd TDM insturen (dalspiegel voor gift 2, en topsiegel).

Breed spectrum antibiotica moeten gestopt worden na 72 uur bij klinisch stabiele patiënten met persisterende febriele neutropenie, indien er geen klinisch of microbiologisch bewijs voor infectie is. In deze patiënten moet orale profylaxe gericht op Gram-negatieve micro-organismen gecontinueerd worden zolang de neutropenie duurt.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: