comm-acq pneumonie - onbek verw - matig ernstig

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline iv 1000mg 4dd 5 dagen
ceftriaxon iv 2000mg 2dd 1 dag
gevolgd door
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 4 dagen

Bij recent verblijf in land met hoge prevalentie van

penicilline-resistente S. pneumoniae

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
ceftriaxon iv 2000mg 2dd 1 dag
gevolgd door
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 4 dagen

Bij niet-IgE-gemedieerd (type I) of niet Stevens- Johnson syndroom / TEN

moxifloxacine iv 400mg 1dd

Bij IgE-gemedieerd (type I) of Stevens- Johnson syndroom / TEN

Opmerkingen

Betreft matig ernstig zieke patient: CURB score 2

Als een patiënt één of meer van de volgende risicofactoren heeft moet de initiële therapie ook Legionella dekken: behandel volgens advies CAP onbekende verwekker - ernstig

1. Recent bezoek aan het buitenland.

2. Tijdens een Legionella epidemie.

3. Onvoldoende verbetering na ≥ 48 uur behandeling met een beta-lactam antibioticum.

Bij aangetoonde kolonisatie van de luchtwegen met Pseudomonas spp: piperacilline-tazobactam iv 4000/500mg 3dd. Bij resistentie voor piperacilline-tazobactam: overleg met de consulent infectieziekten / medische microbiologie.

Voor aspiratie-pneumonie: zie advies Pneumonie-aspiratie (onderste luchtwegen). https://umcg.swabid.nl/node/395777/revisions/706483/view

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Link naar UMCG: CAP protocol
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Management CAP SWAB 2016
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: