bronchitis - exacerbatie COPD

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 10 dagen
1e keus alternatief

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po 200mg eenmalig
gevolgd door
doxycycline po 100mg 1dd 7 tot 10 dagen

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: