catheter/lijn positieve tipkweek, geen bacteriemie

Opmerkingen

Een positieve cathetertip (arterieel of veneus) bij een patient met negatieve bloedkweken vereist over het algemeen geen antibiotische therapie. 

 

Uitzondering:

Staphylococcus aureus op tip: 

- Neem bloedkweek af indien dit nog niet is gebeurd (ook indien patient koortsvrij is) en 

- Start met flucloxacilline 6dd 2000mg iv. 

 

Wanneer bloedkweken 72u later nog negatief zijn, kan iv behandeling overgezet worden in flucloxacilline oraal; behandelduur van 7 dagen (In overleg met arts-microbioloog / internist-infectioloog)

 

Uitzondering

Gist / candida spp. op tip:

- Neem bloedkweek af met specifieke vraagstelling: gist  (ook indien patient koortsvrij is) en

- Start fluconazol po / iv 400mg 1dd (dag 1 opladen met 800 mg); mits patient niet ernstig ziek is en niet is voorbehandeld met een azol

- Behandelingsduur 7-14 dagen in overleg met arts-microbioloog / internist-infectioloog

- Op basis van candida species determinatie en gevoeligheid zo nodig behandeling aanpassen.

 

Bij azol (fluconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol) voorbehandelde patient altijd overleg met arts-microbioloog / internist-infectioloog

 

Indien andere verwekkers:

- Nauwkeurige monitoring van tekenen van infectie

- Op geleide hiervan bloedkweken herhalen

Bron

Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Pubmed ID: 
18171225
Publication: 
Ekkelenkamp MB, van der Bruggen T, van de Vijver DA, Wolfs TF, Bonten MJ. Bacteremic complications of intravascular catheters colonized with Staphylococcus aureus. Clin Infect Dis. 2008 Jan 1;46(1):114-8.
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Pubmed ID: 
19489710
Publication: 
Mermel LA, Allon M, Bouza E, Craven DE, Flynn P, O'Grady NP, Raad II, Rijnders BJ, Sherertz RJ, Warren DK. 1. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2009 Jul 1;49(1):1-45.
Frontpage: 

Bron

  • Pubmed.gov publication #18171225
  • Pubmed.gov publication #19489710