sinusitis

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline po 750mg 3dd 7 dagen
of
amoxicilline iv 1000mg 4dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Opmerkingen

Bij patiënten met een normaal beloop van de klachten is antimicrobiële therapie niet geïndiceerd.

Geef een antibioticum (bij een leeftijd > 3 maanden) bij ernstig ziekzijn.

Overweeg antimicrobiële therapie bij patiënten met een (verhoogd risico op een) afwijkend beloop: bij verminderde afweer, koorts > 5 dagen of opnieuw koorts na een aantal koortsvrije dagen.

Bij contra-indicatie voor doxycycline (zwangerschap, leeftijd < 8 jaar) cotrimoxazol 2 dd 960 mg gedurende 1 week; cotrimoxazol niet bij cumarine, fenytoïne, methotrexaat; in 1e trimester zwangerschap combineren met foliumzuur, in 3e trimester zwangerschap risico hyperbilirubinemie neonaat.

Indien na 2 dagen geen verbetering en een antibioticum wel geïndiceerd is: vervang amoxicilline door doxycycline (of bij contra-indicatie doxycycline door amoxicilline-clavulaanzuur 3 dd 625 mg) of vervang doxycycline door cotrimoxazol.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG Standaard Rhinosinusitis, 2014
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: