Accidenteel Contact Patiëntmateriaal – ‘prikaccident'

Adviezen

≥ 18 jaar

Prik- en spat-incident; seksaccident: zie Opmerkingen

Opmerkingen

Post-expositiebeleid na prik-, snij- en spatincidenten met bloed en andere lichaamsvloeistoffen:

zie bij Bronnen de link naar het protocol bij Accidenteel Contact Patienmateriaal (ACP) - 'prikaccident' in het UMCG.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
- Protocol bij Accidenteel Contact Patiëntmateriaal – ‘prikaccident’ in het UMCG
Frontpage: