pneumonie - aspiratie

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 10 dagen

* zie opmerkingen

≥ 18 jaar

Indicaties: Aspiratie pneumonie bij submersie (verdrinking)
ceftazidim iv 2000mg 3dd 10 dagen

** zie opmerkingen

Opmerkingen

* Behoeft in principe geen antimicrobiele behandeling; is vaak pneumonitis.

** Na ingestie van (verontreinigd) zoet water.

Risico op Aeromonas infectie na ingestie van zout water is verwaarloosbaar.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Management CAP SWAB 2016
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: