Hepatitis E, chronisch

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij immuungecompromiteerde patient
ribavirine po oplaaddosis 11mg/kg, 3dd 1 dag
gevolgd door
ribavirine po 4mg/kg 2dd

zie opmerkingen

Opmerkingen

Zie GTC protocol Hepatitis E voor adviezen over therapieduur, dosering bij nierfunctiestoornissen, spiegelbepaling en monitoring onder behandeling

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: